ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 พ.ย. 66

img20231115_14340592 img20231115_14384111 img20231115_14392787