ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

01 ต.ค. 62

รายงานป้องกันการทรุจริตเกี่ยวกับพัสดุ , จัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563