ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

26 ม.ค. 64

เอกสารดาวโหลดที่ 1 คือประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564

เอกสารดาวโหลดที่ 2 ,3 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :