ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขี้เหล็ก เชื่อมตำบลนิคมส้รางตนเอง หมู่ที่ 11 ตำบลในเมือง จำนวน 3 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 มี.ค. 64
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :