ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลในเมือง จำนวน 2 ช่วง และ โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านส่วย หมู่ที่ 3

21 ก.ย. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :