ประชาสัมพันธ์การกำจัดผักตบชวาต่อเนื่อง

17 มี.ค. 60