ประชาสัมพันธ์หลักการฆ่าเชื้อโควิด – 19 ที่ถูกต้อง ควรปฏิบัติตามที่ปากกาเน้นข้อความสีส้มครับ ถูกต้องตามหลักวิชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

03 มี.ค. 65