วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายบรรเจิด สอพิมาย​ นายกองค์การบริการส่วนตำบลในเมือง​ พร้อมด้วยรองนายก ประธานสภา ส.อบต. ปลัด รองปลัด มอบเงินช่วยเหลืออัคคีภัย 49,500 บาท เงินบริจาค 19,200 บาท รวม 68,700 บาท ร่วมกับ​ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลในเมือง ร่วมมอบเงิน สิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้ประสบอัคคีภัย ครอบครัวนายบุญมี นางแจ่ม พงษ์พันธ์ บ้านดอนแซะ ม. 9 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

14 มี.ค. 65