ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คศล.บ้านวังกลาง บ้านส่วย หมู่ที่10 จำนวน 2ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

21 ต.ค. 65

ยกเลิกประกาศ หมู่10