ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านส่วย หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

21 ต.ค. 65

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านส่วย หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์