รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567(ต.ค.-เม.ย.)

24 เม.ย. 67