วันจันทร์ที่​ 4​ เมษายน​ 2565​ เวลา​ 08.00​น.ข้าราชการ​ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง​ เข้าแถวเคารพธงชาติ​ พร้อมรับฟังข้อราชการ​จากหัวหน้าส่วนและรับนโยบายการปฏิบัติงานจากคณะผู้บริหาร​ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงาน​ ข้าราชการมีทัศนคติ​ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต​ มีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่​ เป็นประจำทุกวันจันทร์

04 เม.ย. 65