วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา13.30 น. นายบรรเจิด สอพิมาย นายก อบต.ในเมืองและคณะผู้บริหารมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย จำนวน 2 ราย 1.นายเสริง ขอพิมาย บ้านขาม ม.4 2.นายทวี โต๊ะกลาง บ้านวังหิน ม.18 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมาผู้ดำเนินงานโดยนายธวัฒชัย แคกลาง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

28 มี.ค. 65