วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นายวิเชียร พลีดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองพร้อมข้าราชการ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอพิมาย ร่วมกับส่วนราชการอำเภอพิมาย

05 ธ.ค. 64