วันที่21 ธันวาคม 2564 นายวิเชียร พลีดี ปลัด อบต.ในเมือง รักษาราชการแทน นายก อบต.ในเมือง มอบหมายให้ นางน้ำฝน ทศกฎไพรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ออกตรวจสอบสนามชนไก่บ้านขาม หมู่ที่ 4 ต.ในเมือง อ.พิมาย ร่วมกับ ปกครองอำเภอพิมาย สสอ.พิมาย สภ.พิมาย และปศุสัตว์อำเภอพิมาย เพื่อขอต่อใบอนุญาต

21 ธ.ค. 64