วันที่3กันยายน 2562 นายกอบต.ในเมืองและปลัด อบต.ในเมือง ติดตามวิเคราะห์และสั่งการเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม บ้านทองหลาง หมู่ 12 ตำบลในเมือง

03 ก.ย. 62