วันที่8 กุมภาพันธ์ 2565องค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองนำส่งขยะอันตรายจากชุมชน ส่ง อบจ.นครราชสีมา เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามโครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 273 กิโลกรัม ณ หน้าที่ว่าการอำเภอพิมาย

08 ก.พ. 65