วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ท่านนายอำเภอพิมาย นายอำนวย ปองนาน ให้เกียรติตรวจเยี่ยมและประชุมแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายบรรเจิด สอพิมาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง คณะผู้บริหาร พนักงาน ต้อนรับ

29 พ.ค. 63