ส่งมอบขยะที่เป็นอันตรายที่รวบรวมทั้งหมด20 หมู่บ้านให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนำไปจำกัดอย่างถูกวิธี

03 เม.ย. 67
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :