องค์การบริการส่วนตำบลในเมืองฉีดพ่นย่าฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชืัอโควิด19​ ศูนย์ราชการในเขต อบต.ในเมือง

27 มี.ค. 63