องค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองดำเนินการซ่อมแซมโคมไฟส่องสว่างสาธารณะในหมู่บ้านทองหลาง ม.12

18 พ.ค. 63