เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ในเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2563

25 ส.ค. 63