โครงการฝึกอบรมอาชีพตัดผมสุภาพบุรุษและเสริมสวยสุภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม2562

20 ส.ค. 62