วันที่2กันยายน 2562 อบต.ในเมือง ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ติดตั้งเครืองสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำท่วม บ้านทองหลาง หมู่ 12 ตำบลในเมือง

02 ก.ย. 62