ติดต่อ อบต.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ …
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
ที่อยู่  :  99 หมู่ที่1 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30110

เบอร์โทรศัพท์   :  044-481690-2 โทรสาร 044-481692

E-Mail : admin@naimeung.go.th