สำนักงานปลัด

นายวิเชียร พลีดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

นายวิเชียร พลีดี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

นายกฤษณ์ติพัช เดชวรรณ
หัวหน้าสำนักงานปลัด

นายกฤษณ์ติพัช เดชวรรณ

หัวหน้าสำนักงานปลัด

จสต.ธุวานันท์ พงษ์ศิริรักษ์
นิติการ 6ว

จสต.ธุวานันท์ พงษ์ศิริรักษ์

นิติการ 6ว

นางจันทนา เหล่าโนนคร้อ
เจ้าหน้าที่บุคลากร

นางจันทนา เหล่าโนนคร้อ

เจ้าหน้าที่บุคลากร

นายนิพนธ์ สว่างทองหลาง
นักพัฒนาชุมชน

นายนิพนธ์ สว่างทองหลาง

นักพัฒนาชุมชน

นายธวัฒชัย แคกลาง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายธวัฒชัย แคกลาง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววิลัยลักษณ์ วรรณจิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสำรวย สื่อกลาง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นายปรีชา โชคค้า พนักงานขับรถยนต์ นายไพรชล เหล็กกรุง พนักงานขับรถยนต์ นายบุญส่ง อาจเสนา พนักงานขับรถยนต์ นางสาวรุจิรา กรอนโคกกรวด ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ นายเถลิงชัย เอื้ออาภาเศรษฐ
คนงานทั่วไป

นางสาววิลัยลักษณ์ วรรณจิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสำรวย สื่อกลาง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นายปรีชา โชคค้า พนักงานขับรถยนต์ นายไพรชล เหล็กกรุง พนักงานขับรถยนต์ นายบุญส่ง อาจเสนา พนักงานขับรถยนต์ นางสาวรุจิรา กรอนโคกกรวด ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ นายเถลิงชัย เอื้ออาภาเศรษฐ

คนงานทั่วไป

นางสำรวย สื่อกลาง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นางสำรวย สื่อกลาง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นายปรีชา โชคค้า
พนักงานขับรถยนต์

นายปรีชา โชคค้า

พนักงานขับรถยนต์

นายไพรชล เหล็กกรุง
พนักงานขับรถยนต์

นายไพรชล เหล็กกรุง

พนักงานขับรถยนต์

นายบุญส่ง อาจเสนา
พนักงานขับรถยนต์

นายบุญส่ง อาจเสนา

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวรุจิรา กรอนโคกกรวด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นางสาวรุจิรา กรอนโคกกรวด

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นายเถลิงชัย เอื้ออาภาเศรษฐ
คนงานทั่วไป

นายเถลิงชัย เอื้ออาภาเศรษฐ

คนงานทั่วไป