กองส่งเสริมการเกษตร

นายวิรุฬ นัยจรัส
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะชำนาญงาน
รักษาการผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

นายวิรุฬ นัยจรัส

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะชำนาญงาน

รักษาการผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

นายอรัญ พงษ์พิมาย
คนตกแต่งสวน

นายอรัญ พงษ์พิมาย

คนตกแต่งสวน

นายปฐมพงศ์ สุทธิศิลป์
พนักงานจ้าง

นายปฐมพงศ์ สุทธิศิลป์

พนักงานจ้าง