กองส่งเสริมการเกษตร

นายกฤษณ์ติพัช เดชวรรณ
นักบริหารงานทั่วไป7(รักษาการหัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร)

นายกฤษณ์ติพัช เดชวรรณ

นักบริหารงานทั่วไป7(รักษาการหัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร)

นายวิรุฬ นัยจรัส
เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ

นายวิรุฬ นัยจรัส

เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ

นายอรัญ พงษ์พิมาย
คนตกแต่งสวน

นายอรัญ พงษ์พิมาย

คนตกแต่งสวน

นายปฐมพงศ์ สุทธิศิลป์
พนักงานจ้าง

นายปฐมพงศ์ สุทธิศิลป์

พนักงานจ้าง