กองส่งเสริมการเกษตร

ว่าง

นักบริหารงานการเกษตรระดับต้น

นายวิรุฬ นัยจรัส
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะชำนาญงาน
รักษาการผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

นายวิรุฬ นัยจรัส

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะชำนาญงาน

รักษาการผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

นายอรัญ พงษ์พิมาย
คนตกแต่งสวน

นายอรัญ พงษ์พิมาย

คนตกแต่งสวน