กองช่าง

นางนิศารัตน์ เหมนิธิ
นักบริหารงานช่างระดับต้น

นางนิศารัตน์ เหมนิธิ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

ว่าง

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ว่าง

นายช่างโยธา ปง/ชง

ว่าง

นายช่างโยธา ปง/ชง

ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง

นายสุนทร เสนอกลาง
ลูกจ้างประจำตำแหน่งนายช่างโยธา

นายสุนทร เสนอกลาง

ลูกจ้างประจำตำแหน่งนายช่างโยธา

นายยุงยุทธ เถื่อนกลาง
คนงาน

นายยุงยุทธ เถื่อนกลาง

คนงาน

นายชาญ คิดถูก
คนงาน

นายชาญ คิดถูก

คนงาน