กองช่าง

นางนิศารัตน์ เหมนิธิ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางนิศารัตน์ เหมนิธิ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายมหกพันธ์ แก้วระหัน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายมหกพันธ์ แก้วระหัน

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายชาญวิทย์ ไชยพร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายชาญวิทย์ ไชยพร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ว่าง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

ว่าง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ว่าง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

ว่าง

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ว่าง

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

ว่าง

นายสุนทร เสนอกลาง
ลูกจ้างประจำตำแหน่งนายช่างโยธา

นายสุนทร เสนอกลาง

ลูกจ้างประจำตำแหน่งนายช่างโยธา

นายวนัส ดาวไธสง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายวนัส ดาวไธสง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายปฐมพงศ์ สุทธิศิลป์
พนักงานขับรถยนต์

นายปฐมพงศ์ สุทธิศิลป์

พนักงานขับรถยนต์

นายชาญ คิดถูก
คนงาน

นายชาญ คิดถูก

คนงาน

นายยุงยุทธ เถื่อนกลาง
คนงาน

นายยุงยุทธ เถื่อนกลาง

คนงาน