กองช่าง

นางนิศารัตน์ เหมนิธิ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางนิศารัตน์ เหมนิธิ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายมหกพันธ์ แก้วระหัน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายมหกพันธ์ แก้วระหัน

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายชาญวิทย์ ไชยพร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายชาญวิทย์ ไชยพร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายเจริญทรัพย์ เนาว์นนท์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายเจริญทรัพย์ เนาว์นนท์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ว่าง

นายช่างโยธา ปง/ชง

นายสุนทร เสนอกลาง
ลูกจ้างประจำตำแหน่งนายช่างโยธา

นายสุนทร เสนอกลาง

ลูกจ้างประจำตำแหน่งนายช่างโยธา

นายวนัส ดาวไธสง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายวนัส ดาวไธสง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายปฐมพงศ์ สุทธิศิลป์
พนักงานขับรถยนต์

นายปฐมพงศ์ สุทธิศิลป์

พนักงานขับรถยนต์

นายชาญ คิดถูก
คนงาน

นายชาญ คิดถูก

คนงาน

นายยุงยุทธ เถื่อนกลาง
คนงาน

นายยุงยุทธ เถื่อนกลาง

คนงาน