รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gif Policy จาการปฏิบัติหน้าที่

21 มี.ค. 66