รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

09 เม.ย. 64

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน และสถิติการให้บริการแต่ละส่วน/กอง ตั้งแต่ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564