การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจักราช(ต่อเนื่องจากเขื่อนเดิม)ม.1และม.14 ต.ในเมือง

29 มี.ค. 67