ประชาคมการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้านและการประชาคมเห็นชอบร่างข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2565

09 ต.ค. 65