ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล (OTOP) : กระยาสารทแม่ปราณี

22 ต.ค. 61

กระยาสารทแม่ปราณี

กลุ่มกระยาสารทเมืองพิมายแม่ปราณี
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 บ้านขาม ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางปราณี ศรีเขียว
โทร :044 471735 , 044 481132