แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล :ไทรงาม

22 ต.ค. 61

ไทรงาม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ไทรงาม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
“เห็นไทรพลิ้วใบเมื่อต้องลม ชี้ชวนให้เจ้าชม พลอดรักพรรณนา ม่านไทรย้อยห้อยระย้า พาร่มเย็น เหมือนหนึ่งเป็นวิมานเมืองฟ้า…….” เพลง “รักใต้ร่มไทร” เป็นเพลงเก่าเกี่ยวกับต้นไทรที่ผู้เขียนนึกขึ้นได้ (หวังว่าคงไม่เป็นการบอกใบ้ว่าปัจจุบันผู้เขียนนี้อายุจริงเท่าไหร่แล้ว) เพลงนี้ได้เปรียบเทียบความสวยงามของต้นไทรดังวิมานเมืองฟ้าซึ่ง “ไทรงาม” สถานที่เที่ยวที่ทางทีมงานท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com) ของเราได้ไปเก็บข้อมูลและภาพถ่ายมาฝากทุก ๆ ท่านนั้นก็มีความสวยงามแปลกตาและไม่เคยพบเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเป็นแน่ แต่จะบอกว่าเป็นดังวิมานเมืองฟ้าหรือไม่นั้น คงต้องให้ทุกท่านเป็นผู้ตัดสินด้วยตาของตนเอง

 

         “ไทรงาม” อยู่ในพื้นที่บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 25,000 ตารางฟุต เป็นพืชยืนต้นชนิดหนึ่ง มีชื่อพื้นเมืองว่า “ไทรย้อย” จากการศึกษาพบว่าไทรงามแห่งนี้เจริญเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขา ให้ร่มเงา มาเป็นเวลากว่า 350 ปีแล้ว โดยไทรงามเริ่มเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง นับตั้งแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสเมืองพิมาย เมื่อ 21 มกราคม 2454 และได้พระราชทานนามสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี้ว่า “ไทรงาม”
นอกจากนามอันไพเราะแล้ว ไทรงามยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวน่าประทับใจกับความสวยงามของรากไทรที่พันกระหวัดรัดเกี่ยวกันอย่างซับซ้อน ประสานกันเป็นโครงข่ายขนาดยักษ์เชื่อมต่อกันคล้ายโครงข่ายของใยแมงมุม รากไทรบางส่วนทิ้งตัวลงมาในแนวดิ่ง จินตนาการถึงซุ้มประตูต้นไม้ ผลงานสร้างสรรค์จากความเป็นธรรมชาติล้วน ๆ นอกจากนี้กิ่งก้านของไทรงามบางส่วน แปรเปลี่ยนเป็นเก้าอี้นั่งสำหรับนักท่องเที่ยวชมทัศนียภาพริมน้ำ ให้บรรยากาศความเงียบสงบส่วนตัว
ในบริเวณพื้นที่ของไทรงามนั้น เส้นทางเดินเท้าจะเป็นตัวเชื่อมต่อพาท่านไปยัง “ศาลเจ้าแม่ไทรงาม” “ศาลพระสุพรรณกัลยา” ศาลศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวให้ความเคารพนับถือ ด้านข้างของศาลฯ จะเห็น “เรือนวิบุลลักสม์” (เป็นเรือนไม้สีขาวยื่นลงไปในน้ำ สร้างตามชื่อมารดาของ พลเอกชาติชายชุณหวัณ) จากนั้นเดินไปตามเส้นทางชมธรรมชาติ หรืออาจจะแวะปล่อยปลา ปล่อยเต่าลงสู่แม่น้ำ ลัดเลาะไปเรื่อย เที่ยวไปจนสุดทางจะมีสะพานแขวนเชื่อมไปยังอีกฝั่งที่มีลักษณะคล้ายอาคารอเนกประสงค์ที่ยังสร้างไม่เสร็จ