ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ชนิดขับเลื่อน 4 ล้อขนาด 85 แรงม้า ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 10 มกราคม2566

01 ก.พ. 66

img20230201_15344644