ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 11 (เชื่อมหมู่18 และหมู่ 13 สายวัดป่าสรวงนิมิต) ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 มี.ค. 66

เปิดเผยราคากลาง